Čo robíme:
  • - Pre svojich členov zabezpečujeme podporu národnej a medzinárodnej propagácie produktov a služieb v online priestore
  • - Poskytujeme odborný support a materiálne zázemie pre startupy
  • - Uvádzanie nových projektov na trh
  • - Získavame vhodné online domény pre uvádzanie nových projektov na trh
  • - Sprostredkúvame medzinárodné spolupráce v oblasti online propagácie a marketingu.
  • - Pripravujeme svojich členov pre prácu v medzinárodných tímoch (jazykovo, odborne)
  • - Otvárame témy bezpečnosti v kyber priestore.
  • - Poskytujeme odborný support a materiálne zázemie pre startupy

Vytvorme spolu dokonalý projekt

Opýtajte sa

Get in Touch

Bratislava, Slovakia.

Tolestého 5, 811 06

52655881

Identification number (ICO)

info@onlineworld.sk

Napíšte nám!